รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (เบลเยียมและเยอรมนี) ประจำปี 2563

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme (เบลเยียมและเยอรมนี) ประจำปี 2563 เพื่อรับทุนสนับสนุนการไปฝึกงานใน เบลเยียมและเยอรมนี (ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องหัวข้อ Events ภายใต้หัวข้อย่อย Announcements ได้ที่ : http://inter.mua.go.th/ ) หรือติดต่อผู้ประสานงานทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2610 5393 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ asem.wpp.thailand@gmail.com

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน ระยะเวลา 2-6 เดือนในอัตราเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท

ผู้สมัครของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนมายัง หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ อาคาร SIT ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2470 9809 ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563

A Semester Exchange under UMAP Program (University Mobility in Asia and the Pacific) 1_2020

Place: Asia and the Pacific countries

Periods: For the academic year 1/ 2020 intake

A list of Universities: View more at http://umap.org

Courses available:

 • Search at https://umap.organd focus on ‘For Students’. Note that you have to apply for UMAP Program A for a tuition fee waive.

The information will be posted during 5 Dec 2019 – 6 January 2019.

Scholarship:  It may be available for students who apply for studying in Japan and Taiwan

How to apply:

 1. Fill in KMUTT Outbound Exchange Application Form and/ or other required documents.
 2. Consult your advisor about course registration. This is to make sure that the credits taken at the partner institutions can be accepted and transferred back to KMUTT.
 3. Submit KMUTT Outbound Exchange Application Form, along with other required documents to your department.
 4. Your department will screen out and submit the application package to KMUTT International Affairs Office (IA).
 5. Selection committee will interview, select, and nominate successful candidates to the partner institutions for their final consideration.
 6. IA will announce the result to the department and students.
 7. If accepted, students have to re-consult with their advisor on registration, while feel free to discuss on immigration and other administrative matters with IA.

Guideline Application:

 • You also have to do the online application during 5 Dec 2019 – 11 Dec 2019 at https://usco.umap.org.  Please follow UMAP instruction carefully.

Important Dates

Due date of application submission to IA: 12 Dec 2019 before 12.00 hrs. (noon)

Interview Date: 17 Dec 2019

For more information: Contact IA, the 6th floor, The Office of the President Building, KMUTT or

please contact Mr. Nontanan E-mail: nontanan.rua@kmutt.ac.th Tel: 02470 8468

  Students have a responsibility to carefully learn more details including complete and prepare all required documents by themselves.

UMAP 2019

 

 

United Nations Volunteers 2020

PR-official-01

 

The United Nations Volunteers (UNV) programme contributes to peace and development through volunteerism worldwide. UNV works with partners to integrate qualified, highly motivated and well supported UN Volunteers into development programming and promote the value and global recognition of volunteerism.

King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) and United Nations Volunteers (UNV) aim to inspire Thai youth as a social change agent by improving their potential in volunteerism. Therefore, the two parties pilot the programme that will focus on deploying KMUTT students as national and international volunteers to develop capacities and meet the development needs of ASEAN partners specifically in Cambodia, Vietnam, and Thailand. The recipients will receive a scholarship to do the volunteer work as follows:

Sites: 3

Country of Assignment: Lao P.D.R, Indonesia, and Thailand

Duration: 6 months (January – June 2020)

Host Institute:

 1. UN-Habitat, Lao P.D.R.
 2. UNESCO, Thailand
 3. UNEP, Thailand
 4. Pulse Lab Jakarta, Indonesia

Qualifications:

 • Full-time KMUTT student

– Undergraduate student, have completed at least two years at KMUTT.

– Graduate student, have completed at least one semester at KMUTT.

 • Have Good English skills.
 • Candidates are not receiving any scholarship from KMUTT.

Note:

 • Candidates must have student status at KMUTT during their period of participating in UNV.
 • General Education (GEN) Courses and Language Courses (LNG) can be transferred as a credit.

Grant Support: The selected candidates will receive financial support during the program.

How to apply:

 1. Submit the Application Formalong with the following required documents to your department.
 • Transcript
 • Student ID card
 • Results of English proficiency test
 • Resume
 • Certification (if any)
 1. Your department will screen out and submit the application package to KMUTT International Affairs Office.
 2. The selection committee will interview, select, and nominate successful candidates to the Host institutions for their final consideration.
 3. IA will announce the result to the department and students.

Important Dates

Due date of application submission to IA:

Apply now – Friday 11th  November 2019 before 16.30 hrs.

Interview Date: November 15th November 2019

For more information: Contact IA, the 6th floor, The Office of the President Building, KMUTT or please contact Mr. Nontanan E-mail: nontanan.rua@kmutt.ac.th Tel: 02470 8468

For SIT students, please contact Ms. Kanokwan (email: kanokwan@sit.kmutt.ac.th), IR-SIT section at 2nd floor, SIT Building Tel: 02470 9809

________________________________________

Students have a responsibility to carefully learn more details including complete and prepare all required documents by themselves.

________________________________________

 

Internship in Japan 2020 :Special semester of 2019 academic year (June – August)

Internship in Japan 2020

Duration: Special semester of 2019 academic year (June-August 2020)

Place: Japan

Qualification:

 • Must be the 3rd year undergraduate student currently enrolled at KMUTT
 • Able to communicate in English at a conversational level.
 • GPA ≥ 2.50

List of host universities in Japan (More detail Chick)

 • Kanazawa University
 • Shibaura Institute of Technology
 • Tokai University
 • Kyoto Institute of Technology
 • Kansai University
 • Osaka University
 • Nippon Institute of Technology
 • Yokohama National University
 • Chiba University
 • Tokyo Institute of Technology
 • Shizuoka University

Required Documents:

 • KMUTT Outbound Internship Application Form (Download)*
 • Academic transcript in English
 • Copy of Passport (valid over 6 months before travel), if any
 • Research proposal with an explanation about your research interest in detail.
 • Recommendation Letter from your advisor
 • English language proficiency test or letter recommendation on student’s
 • English language proficiency test or letter recommendation on student’s English proficiency signed by an English lecturer.

 

Special semester of 2019

How to apply:

 1. Application Submission (must do both)

1.1   Submit a HARD COPY of KMUTT Outbound Internship Application

Form, along with other required documents to your department or

1.1 Submit a HARD COPY of KMUTT Outbound Internship Application Form, along with other required documents to IR-SIT office at 2nd Floor, SIT Building Tel: 024709809

1.2   Submit a SOFT FILE to saowalak.chu@mail.kmutt.ac.th and kanokwan@sit.kmutt.ac.th (Email subject “[InternshipJapan2020] [Student ID]”)

 1. Interview and Selection

Department staff interview and nominate successful candidates to IA for its

Department staff interview and nominate successful candidates to IA for its final consideration.

 1. Application Screening

Your Faculty/School will submit the application package to KMUTT

Your Faculty/School will submit the application package to KMUTT International Affairs Office by 6 December 2019.

IA screens out the documents of applicants and submit it to partner universities in Japan, according to applicants’ research proposal.

 1. Selection Announcement

Universities in Japan announce the result of lab matching, adviser and

scholarship (if any) and issue letter of acceptance to IA for further process

Universities in Japan announce the result of lab matching, adviser and scholarship (if any) and issue letter of acceptance to IA for further process of student’s visa application.

IA will inform the result to the Faculty/School and students.

Deadline to submit the application documents is by 11 November 2019 at

International Affairs Office of your Faculty/School.

For further information please visit ( Click )

For further inquiries please contact saowalak.chu@mail.kmutt.ac.th Tel:

02-470-8428

——

For SIT students, please contact Ms. Kanokwan (email: kanokwan@sit.kmutt.ac.th), IR-SIT section at 2nd floor, SIT Building Tel: 02470 9809

 

 

 

A Semester Exchange at University of Luxembourg

Place:     Luxembourg

Period:   Summer semester (February – July 2020)

Courses available:

 • Language and Literature, Humanities, Arts and Education
 • Science, Technology, and Communication

See more details: (Click)

Note: the new rules at uni.lu require incoming students to take courses for at least 20 ECTS.

Language Requirements: B2 (Upper-Intermediate English)

Scholarship Opportunity:  

 • 1 scholarship for 5 months within the Erasmus+ International Credit Mobility programme:
 • Only Master students in any field.

A total amount of Euro 6000

 • Euro 1500 Travel Grant
 • Euro 900 Monthly grant

How to apply:

 1. Fill in KMUTT Outbound Exchange Application Form and/ or other required documents.
 2. Consult your advisor about course registration. This is to make sure that the credits taken at the partner institutions can be accepted and transferred back to KMUTT.
 3. Submit KMUTT Outbound Exchange Application Form, along with other required documents to your department.
 4. Your department will screen out and submit the application package to KMUTT International Affairs Office (IA).
 5. Selection committee will interview, select, and nominate successful candidates to the partner institutions for their final consideration.
 6. IA will announce the result to the department and students.
 7. If accepted, students have to re-consult with their advisor on registration, while feel free to discuss on immigration and other administrative matters with IA.

Guideline Program: (Click)

Important Dates

Due date of application submission to IA:    Monday 16th September 2019 before 12.00 hrs.

Interview Date: Monday 23rd September 2019 (Afternoon Session)

For more information: Contact IA, the 6th floor, The Office of the President Building, KMUTT or

please contact Mr. Nontanan E-mail: nontanan.rua@kmutt.ac.th Tel: 02470 8468

For SIT students, please contact Ms. Kanokwan (email: kanokwan@sit.kmutt.ac.th), IR-SIT section at 2nd floor, SIT Building Tel: 02470 9809

Main announcement page: click

Students have a responsibility to carefully learn more details including complete and prepare all required documents by themselves.

 

Global PBL in Japan [2019]

Venue: Shibaura Institute of Technology, Omiya Campus, Saitama, Japan

Period of activity: 11 December 2019 – 21 December 2019 (11 Days, 10 Nights)

Activities: 

 • Work in teams to solve problems and develop teamwork skills and capabilities
 • Exchange cultures in an international environment.

Course fee: Approximate fee of the program is about JPY135,000

*Fees include: Session Fee, Accommodation fee, Transportation fee, Field trip fee and personal expenses.

Scholarship Opportunities: SIT will provide a scholarship maximum of JPY80,000 to successful candidates selected by SIT.

Qualification:

 • Must be an undergraduate in their 3rd Year or graduate student currently enrolled at KMUTT
 • Able to communicate and understand English at a certain level
 • Must be able to commit and cooperate with regulations throughout the program

Required Documents:

 • KMUTT Outbound Application Form
 • Academic transcript in English
 • Personal Statement / CV
 • Application form (in the enclosed file) or available for download at [Link]
 • Copy of Passport (valid over 6 months), if any

How to apply: 

 1. Application Submission
  1. Submit a HARD COPY of KMUTT Outbound Application Form, along with other required documents to International Affairs Office (IA) of your Faculty/School
  2. Submit a SOFT FILE to orginter@mail.kmutt.ac.th (Email subject “[Global PBL in Japan] [Student ID]”)
 2. Application Screening
  Your Faculty/School will screen out and submit the application package to KMUTT International Affairs Office
 3. Interview and Selection
  IA will select, interview and nominate successful candidates to Shibaura Institute of Technology
 4. Selection Announcement
  IA will announce the result to the Faculty/School and students.

Deadline to submit the applicant documents is by 4th September 2019 at International Affairs Office of your Faculty/School.

For any further information, please find the attached documents.

For further inquiries please contact orginter@mail.kmutt.ac.th Tel: 02-470-8429