Job Opportunities In Japan

Posted on October 3, 2017

ตอนนี้บริษัทชั้นนำต่างๆกำลังรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือเรียนจบจากสาขาวิศวกรรมเพื่อมาทำงานที่ประเทศญีปุ่น ไม่ว่าท่านจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ก็ตาม

การสัมภาษณ์รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่กรุงโตเกียว วันที่11-12 พฤศจิกายน 2017 และ เราจะดูแลค่าใช้จ่ายในเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่พักให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาสัมภาษณ์รอบสุดท้ายค่ะ

คุณสมบัติ

  • กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์(ระดับปริญญาตรีขึ้นไป)

  • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้สำหรับตำแหน่งงานที่”ต้องใช้”ภาษาญี่ปุ่น

หรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้สำหรับตำแหน่งงานที่”ไม่ใช้”ภาษาญี่ปุ่น

สามารถดูรายละเอียดของตำแหน่งและบริษัทต่างๆได้ในรูปภาพ หรือในเว็บไซต์: http://workinjapan.asia รีบสมัครกันเข้ามานะคะ ใกล้หมดเขตแล้วนะคะ

สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/P6s04SP8eFqsgZl22

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ (81)70-1598-6518 หรือ workinjapan@r.recruit.co.jp

ใส่ความเห็น